Trefsinne 1 Die Here se wet en die Here se evangelie

Hierdie trefsinne is kort opsommings van die geloofsonderrig in die NG Gemeente Levubu om openbare belydenis van geloof af te le. Met hierdie sinne word die hele geloof in en geloofsgehoorsaamheid aan God opgesom. Dit verskyn twee weekliks.