Luther se brief aan Staupitz 30 Mei 1518.

In hierdie brief van Martin Luther aan die hoof van die Augustynse orde waaraan hy behoort het, herinner Luther Staupitz aan hulle gesprek oor boetedoening en wattter nuwe insig dit vir hom gebring het. Dit was nog voor die 95 stellinge. Hy stel ook dat net voor sy 95 stellinge het hy al die nuwe betekenis van die woord “bekering” in die Grieks teruggevind in plaas van die Latynse woord “boetedoening” waarmee die woord “bekering in die Vulgata vertaal was.