God is die Here wat aan dooies wonders doen.

Die rousmart van ʼn terminaal siek mens en hoe God die twyfelende gebed oor of God
God in die dood kan wees antwoord deur Jesus Christus.