20220313 Preek toewyding ervaring ervaar behoort. Ons leef met en vir die Here. Ons beleef Hom nie

Inhoud Christus verlos ons om vir God te leef. Ons deel een lewe met Christus as mens in die hemel. Só behoort aan Hom en daarom leef ons ons menslike lewe vir Hom. Wat ons as mens is, is ons saam met Hom en vir Hom! Wat ons as mens doen, doen ons saam met Hom en vir Hom! Goddeloses wil nie hul menslik lewe vir God leef nie. hulle wil God self beleef: hulle wil alles wat Hy as God in Homself is, as hul eie lewe en lewe, beleef.