20220213 Preek Liggaam beliggaam goddelik. Ons glo in Christus en aan sy kerk, nie in die kerk en aan Jesus nie

Inhoud Hierdie preek wys dat ons in Christus en aan sy kerk glo. Dit is hoe ons die evangelie glo. Dit wys in die dubbele betekenis van die woord “liggaam” by Paulus waar dit tegelykertyd beteken die liggaam van Christus as mens in die hemel vandag en die kerk. Ons glo in wie Christus as mens is en aan die kerk wat met Christus verenig is. Die moderne Christelikheid verdraai die evangelie na “ons glo aan Christus en in die kerk. Hulle glo aan Christus as ʼn voorbeeld hoe geestelik hulle soos Jesus kan wees en in die groepe mense wat kamstig God se goddelikheid beliggaam, uitbeeld, uitleef en meedeel aan ander mense.