20220123 Preek Dawid Goliat kerk demokrasie tirannie. Die Here vernietig alle magte om ons sy dienaars te laat wees

Inhoud Hierdie preek wys dat die Here Jesus die lewende God is aan wie alle oorlog, botsings en konflik behoort. Hy beskik en bestuur dit alles om vir sy kerk die rus en veiligheid binne al die magte van hierdie wêreld te gee om Hom te aanbid. Die lewende God het een klip wat Dawid gegooi het in die geloof in die Here, gebruik om die Filistyne weermag te breek. In ons geloof in die lewende Here Jesus Christus sien ons die botsing van magte in die wêreld as dié van goddeloses teen die lewende God en sy kerk. Ons staar onsself nie blind teen die magte van die wêreld wat ons sien nie. Die Here oefen ons van kleinsaf in die vertroue dat ons Hom kan dien omdat Hy ons red uit die magte van hierdie wêreld.