20220116 Preek Dankdag reën droogte oorvloed aardverwarming. Dit is God se vreugde om vir meer as genoeg te sorg

Inhoud. Biddag vir oorvloedige reën. Hierdie preek wys uit Ps. 104 dat God sy hele skepping met oorvloed van water, kos en tuistes versorg. God voorsien meer as genoeg deur wisselende uitermatighede soos donkerte en lig, te veel en te min water. Goddeloses eer God nie hiervoor nie maar wil net alles hê soos wat hulle planne en onmiddellike behoeftes loop. Daarom verklaar hulle sommer wat is te veel en te min en blameer God as Een wat chaos in hul lewe veroorsaak. Vandag wil mense aardverwarming beheer asof hulle daardeur God se wisselende uitermatighede waarmee Hy alles versorg onder hulle beheer kan bring. Ons loof God met sy hele skepping vir die oorvloed wat Hy skep deur al die uiterstes van sy skepping.