20220109 Preek Vrede tevredenheid konflik geweld. Christus maak ons vredemakers nie vredebewaardes nie

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen om vrede te maak en die vrede te bewaar. Ons as gelowiges maak vrede met God se wet as hoe ons moet lief hê omdat God ons in Christus vir sy liefde geheilig het. God se wil is ons vrede! Vrede bewaar gaan daaroor om mense gemaklik te laat voel in hul self tevredenheid oor hul sondigheid. Dit is die nuwe eis van ʼn nuwe heidendom in Suid Afrika: ons mag mense nie in nie oor hul sondigheid ongemaklik laat voel nie want dit is hulle liefdes. Christus se koms as ons Here was nooit om die wêreld tevrede te laat wees in hul sondigheid nie, maar om sondaars vrede te laat vind om volgens God se wil te leef.