20211212 Preek Kersfees Krismis Advent Jesaja 9. Christus is die Here wat God se reg en geregtigheid laat werk

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen gelowiges se Kersfees en goddeloses se Krismis. Kersfees is die fees dat God ons sy Seun gegee het om sy reg en geregtigheid weer vir ons as sondaars te laat werk. Sy Seun se reg en geregtigheid is om vir ons die straf vir ons sondes te wees en ons in sy beloning vir sy liefde te laat leef. In hierdie reg en geregtigheid van die Christus is God in sy wet weer vir ons Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader en Vredevors. Goddeloses vier Krismis: die fees waarin God die pateet word wat op sy reg en geregtigheid opgegee het en ʼn menslike afgod geword het wat hulle die presente gee wat hulle begeer.