20211121 Preek kairos oomblik vrees uitkoms diens waarborg. Onder druk bly gelowiges God vertrou en dien

Inhoud Hierdie preek wys dat beslissende oomblikke die mens se eiegeregtige en selfbemagtende kragdadigheid teenoor God ontbloot. In kairos-oomblikke wys die mens dat hy weet sy eie god is ʼn niksseggende God wat geen uitkoms kan gee nie. Daarom tree ongelowiges op volgens die druk van omstandighede. Gelowiges vertrou God altyd, ook in beslissende oomblikke, en is dit net nog oomblikke van toewyding en diens.