20210704 Preek Daaglikse brood afhanklik aangewese nood bid mediteer. Die Here versorg ons aanhoudend, oomblik vir oomblik

Inhoud Hierdie preek wys dat ons liggaamlike menslikheid ons oomblik tot oomblik op God se aanhoudende sorg aangewese maak. Christus is die Here wat ons oomblik tot oomblik versorg met alles waarvoor ons op Hom aangewese is. Daarom kan ons dag tot dag, oomblik tot oomblik vir elke behoefte tot Hom bid. Die moderne Christelikheid minag hierdie aangewesenheid op God vir hulle eiemagtigheid waarin hulle vir God gee wat God nodig het en daarom God se praat-saam vriende word. Daarom vervang die moderne Christelikheid ook gebed met meditasie waardeur God ons praatsaam maat word. Die pandemie het hierdie eiewaan vernietig en ons oomblik tot oomblik aangewesenheid op Christus weer herbevestig.