20210627 Preek Getuig storie sosiale opheffing in pas ritme. Ons getuig oor Christus en vertel nie godstories nie

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die inhoud van ʼn getuienis oor Christus en vertellings oor wat mense vir God doen, van God sien en met God beleef. Dit wys dat Christus deur getuienis oor Hom, geloof en geloofsgehoorsaamheid in mense skep, maar as God absoluut niks deur godstories doen nie. Wat met mense gebeur deur godstories is eenvoudig net wat mense met mense doen, nie wat God met mense doen nie. Dit wys ook hoe die NG Kerk se nuwe missionaliteit berekend net godstories is en nie meer getuienis oor Christus wil wees nie.