20210620 Preek evangelie goeie nuus storie mites getuie. Christus is die Nuusmaker nie ‘n storie nie

Inhoud Hierdie preek wys de verskil tussen God se uitvoer en openbaring van sy verlossingsplan en mense se selfopgemaakte godstories van afgode. God maak nuus en laat sy verlossing gebeur. Vir afgode moet mense stories met mooi boodskappies opmaak waarin mense hulle kan inleef. Nuus word geglo, nie beleef nie. Net so word God se verlossingsdade geglo. Godstories word beleef. Die evangelie van God se magsdade word deur getuies aangekondig. Godstories word deur storievertellers opgemaak. Die Bybel noem godstories fabels, mits en legendes. Die NG Kerk is besig om nuwe godstories op te maak in die plek van die getuienis van die heilsdade van Christus, sodat mense nie meer in die evangelie glo nie maar met God identifiseer.