2021.07.11 Preek Pandemie Covid-19 raadsplan missie visie Christus begin en voltooi God se onderneming met ons

Inhoud Hierdie preek wys dat ons in die geloof leef in Christus se onsigbare liefde en sy vervulling van al God se ondernemings met ons lewe. Ons leef nie met geloof in die missies en vissie wat ons vir ons eie lewe sien nie. Wie leef in die geloof in hulle eie doelstellings en doelwitte sal deur die vernieling van hierdie pandemie die sigbare waarin hulle glo, verloor, moeg word en uitsak. Omdat ons in die onsigbare Chrístus glo, sal ons nie ons geloof in Hom verloor, moeg word en uitsak op die lewe nie, want Hy hou aan met ons en voltooi alles wat Hy met ons onderneem het vir en met ons.