2021.04.11 Preek Vriend vyand vrede vyandskap hulp krag. Die Here Jesus is ons hulp en ons krag

Inhoud Hierdie preek wys die spesifieke heilsbetekenis van die begrafnis van Christus en dat ons saam met Hom begrawe is. Christus het ons arbeidersposisie in God se skepping begrawe en het ons sy vriende gemaak. Op hierdie wyse in God nie meer ons teenstander nie maar ons hulp en ons krag.