20200816 Preek Maleagi. Humanisme sekulêr gelykstelling eer diens minag. God se goedheid laat ons Hom as Vader vereer

Inhoud Preek Humanisme sekulêr gelykstelling eer diens minag. Hierdie preek wys hoe goddeloses God minag as die Here wat sy kinders liefhet en goddeloses haat. Hulle maak Hom die god wie van alles en almal hou, maar nie liefhet of haat nie. So maak hulle God die nuttelose god van die godlose wêreld, wat hulle vir hulself verbeel waarin god se wil nie meer bepaal wat sonde en diens is nie. Hulle mag om alles tot hul voordeel te gebruik as reg te glo en God die oorsprong van onreg maak, is totaal. Hulle wil kinders van God die liefde van God ontneem deur God se offer vir sondes nutteloos te maak. Hulle wil dat kinders van God hulle self van God se liefde sal vervreem.