20200628 Preek Kolossense 1 liggaam Hoof kerk Gees Christus maak ons deur sy menslike liggaam sy kerk

Inhoud Preek liggaam Hoof kerk Gees ds. Petrus Kriel. Hierdie preek wys hoe Christus ons sy kerk maak. Hy verenig ons met wie Hy as mens vandag in die hemel is. Omdat ons een is in wie Hy as mens is, word ons as kerk “sy liggaam” genoem. Dit wys die nagmaal ons. Dit wys dat Hy as God ons sy kerk deur sy menslike liggaam maak. In die afgodsdiens van die moderne Christelikheid word Jesus as die kop van mense wie God se lyf is, aangestel. Hulle vorm ʼn gemeenskap wie God se goddelikheid beliggaam en as hierdie liggaam is hulle die bron en oorsprong van Jesus as hul koning, skoolhoof, direkteur, bestuurder, seremoniële hoof en verggeneraal. Só vervreem hulle mense van Christus as Hoof en van sy kerk as sy liggaam.