20200614 Preek Johannes 4. Tempel Inwoning Bose geeste Die Heilige Gees laat ons Christus as God aanbid

Inhoud Johannes 4. Tempel Inwoning Bose geeste. Ds. Petrus Kriel Hierdie preek wys die verskil tussen die inwoning van Christus in sy kerk deur die Heilige Gees en die vervulling van die kerk met die gees van afgodsdiens deur die verskil tussen die tempel in Jerusalem teenoor die afgodstempels van Jerobeam in Dan en Bet-El uit te wys.