20200524 Preek Slagoffer Martelaar tempel dienaars Jesus Christus maak ons tuis in sy verbondstrou nie op puinhope nie

Inhoud Slagoffer Martelaar tempel dienaars. Jesus is die Christus en Here wie vir sy kinders die tempel is van God se verbondstrou en liefde. Jesus is die Christus wie die tempel en stad om die tempel in Jerusalem ʼn puinhoop gemaak het. Jesus het sy mag om Christus en Here te wees in die hemel gevestig buite die magvergryp van geestelikes op aarde. Sy kinders is hulle wie Hy sy dienaars maak terwyl Hy almal wie sy goddelike mag en krag in hulle wil vestig, verniel. Jesus is niemand se slagoffer nie en Hy ly om Here te wees, nie om ʼn martelaar te wees nie. Daarom maak Hy sy kinders God se dienaars en nie God se slagoffers en martelare op te leef in die vernieling van God van hierdie wêreld nie.