20200412 2020.04.12 Preek opstanding ewige lewe herlewing identiteit Christus laat ons lewe die ewige lewe saam met Hom wees

Inhoud Paassondag. Hierdie preek wys dat die Here self as mens van vleis en bloed uit die graf uit opgestaan het en vandag só leef in die hemel. Só is Christus ons Here en ons God – Hy laat ons vir ewig as mense met Hom leef in sy liefde as God. In alle goddeloosheid moet mense Jesus herleef as ʼn goddelike gees in hulle, en Hom nuut maak en oor maak, anders is Hy dood vir mense. Hulle herleef en vernuwe Jesus as ʼn afgod wat hulle ‘m goddelike lewe gee omdat hulle nie dat Hy as ʼn mens van vleis en bloed uit die graf uit opgestaan het nie. Gelowiges leef as mense vir ewig met hul menslike identiteit omdat Jesus hulle weer as mense uit die dood sal opwek soos Hy op Paassondag uit die dood uit opgestaan het.