20200308 Preek diep geestelike verhouding. Christus sluit ons in die diepste geheimenis van God se liefde in

Inhoud Diep geestelike verhouding. Geestelike dinge. Spiritualiteit. Hierdie preek wys die verskil tussen Christus wie die geheimenis is van die diepste liefde van God in Homself vir sy kinders, en mense wat geestelike diepte in hul eie gees soek. Die Heilige Gees is die Gees van Christus wat Hom besig hou met wie Jesus is, wat Hy vir sondaars gedoen het en hoe Hy sondaars verenig met wie Jesus as mens in die hemel is vandag. Die vereniging met Christus is die diepste verbintenis met God se innerlike en alles wat Christus in en deur sy geboorte, lyding, kruisiging, sterwe, opstanding, hemelvaart, regering aan God se regterhand en wederkoms doen, is die dinge waarmee die Gees besig is. Ons is geestelik omdat ons met Christus se lyding en opstanding besig is. Spirituele leiers soek geestelike diepte in hul eie gees en wil hulself met die goddelikheid van God besig hou, nie Christus nie. Identifikasie met God se goddelikheid is hul spiritualiteit.