20200223 Preek Nagmaal Liggaam voedsel drank opkikkers steroïdes. Christus voed en laaf ons om met God te leef en Hom te dien

Inhoud Nagmaal Liggaam voedsel drank opkikkers steroïdes. Hierdie preek wys hoe die Here ons geestelike voedsel en drank is. Hy is dit deur ons in te lyf en te laat deel in wie Hy as mens vir God was en wat Hy vir God gedoen het as die Christus, en wie Hy vandag as mens in die hemel is en vandag vir God doen in die hemel. Hierdie preek wys dat ongelowige mense nie geestelike voedsel en drank soek nie, maar goddelike opkikkers. Goddelike opkikkers wat hulle kragdadig en veglustig vir God maak. Christus laat ons met God en diensbaar vir God in sy liefde leef, nie kragdadig en veglustige nie. Geestelikes maak ons God se kragmanne en vroue wat namens God kragvertonings gee en baasspeel. Die verskil is of jy glo in Jesus se lydingsbeker en die nagmaalsbeker ontvang en gebruik, en of jy saam met Jesus sy lydingsbeker wil drink en saam met Hom ʼn godemaal wil vier.