20200202 Preek Doop Kinderdoop Bekering Rituele Die doop bevestig dat Christus ons in sy menswees ingesluit het

Inhoud Dooppreek. Doop Kinderdoop Bekeringsdoop Rituele. Hierdie preek wys dat ons as gelowiges se kinders is in Christus. Hy sluit hulle in Homself as mens in die hemel in en só is God sy Vader, hul Vader, en gee Hy aan hulle die Heilige Gees as waarborg vir wie Hy hulle sal laat wees. Hul doop wys hulle is in Christus en daarom vir God heilig. Hul doop wys al hul sondes is vir altyd klaar betaal. In afgodsdiens word die doop ʼn ritueel van bekering gemaak en verbind mense vir die res van hul lewe om hulself met rituele te versier wanneer hulle hul eie sondes weer self reggemaak of daarvoor vergoed het.