20200119 Preek oor vernuwing en kerkverval. Ons is nuut en word innerlk vernuwe omdat ons aan Christus behoort

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus ons nuut maak en elke dag vernuwe omdat ons aan Hom behoort. Waar gemeentes oorgeneem word deur die werkers van die Here asof hulle die nuwe bestuurders en voogde van gemeente is, vat die Here sy Gees en loop weg. Nes boere hul nie deur arbeiders wat plase oorneem ʼn arbeider laat maak nie. Hierdie preek wys wat die kern van die verval van die NG Kerk is en wat lidmate binne hierdie verval van gemeentes moet doen. ds. Petrus Kriel Levubu

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *