20200112 Preek oor gebed. Intrede en voorbidding. Omdat Christus vir ons intree kan ons voorbidding doen

Inhoud hierdie preek wys die verskil tussen Christus se intrede as Seun van die Vader by die Vader en ons wat vir mekaar voorbidding doen. Dit wys die verskil tussen die gebed in Johannes 17 wat die Here bid wat ons nie kan saambid nie en die gebed wat Hy ons geleer het om te bid, die “Ons Vader”. Christus se intrede laat ons deel in die lewe met God, laat ons aan God behoort en sluit ons in in die bewaring en liefde van God. Ons bewerk niks hiervan in ons voorbidding nie. Christus se gebed in Joh. 17 is ʼn binne-gesprek in God met Homself waarin ons hoor wie Hy ons as sy kinders laat wees. Dit gee ons die krag en vrymoedigheid om by Hom vir mekaar voorbidding te doen. ds. Petrus Kriel Levubu