2020.08.02 Preek Kolossense 3 Misterie Geheim hemel sondige natuur. Ons strewe na wie ons in Christus is

Inhoud Kolossense 3 Misterie Geheim hemel sondige natuur Hierdie preek wys dat die misterie van God is dat Hy mens word om mense weer mens te laat wees soos Hy hulle gemaak het. In afgodsdiens wil mense presies die teenoorgestelde die misterie beleef van mense wat goddelik word. Só wil hulle die aardse dinge van hul sondige natuur as hemelse ervarings beleef en daarna strewe. Dit is die teenoorgestelde as Christene wat strewe om die mens te wees wie hulle in hul verenigingmet Christus as mens die hemel op aarde wil wees. Christene strewe na die heiligheid, foutloosheid en onberispelikheid wie hulle in Christus as mens is, terwyl goddeloses strewe na die krag, mag en lewe van God in die hemel.