2020.07.11 Preek seksuele losbandigheid liggaam goddelik. Ons liggame behoort aan die Here

Inhoud Preek ds. Petrus Kriel seksuele losbandigheid liggaam goddelik. Hierdie preek wys dat mense deur sowel sedeloosheid as afgodsdiens teen hulle eie liggaam sondig. Dit is om hulle liggaam af te skei van hul menslikheid. Hulle gebruik hul liggame óf om hul eiegeregtigheid en eiemagtigheid te demonstreer met sedeloosheid óf om hul liggaam leë lywe te maak om God se goddelikheid binne in hulle uit te stal. Op hierdie twee wyses verontmenslik hulle hul liggaamlikheid as iets waarmee hulle hul goddelikheid bevestig. Christus herstel ons volle menslikheid deur sy volle menswees na liggaam, siel en gees in die hemel sodat God met ons hele verstand, siel, gees en al ons liggaamlike kragte kan dien as mense.