2020.05.17 Preek Gebed Meditasie Bekering God draai ons na Hom om Hom in gebed aan te roep

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen ʼn gebed tot God en ʼn gebed tot ʼn afgod. ʼn Gebed tot God is wanneer ons God in sy verbondstrou aanroep wie God met ons is en ons sy kinders met hom maak. ʼn Gebed tot ʼn afgod is om net met jou eie goddelikheid binne in jouself te identifiseer. Hierdie gebed tot ʼn god binne in ons, is niks anders nie as om jou van God weg te keer, en jou in jouself en jou innerlike in te keer om daar die god te vind wie jy wil hê, omdat jy nie met God wie God is, wil saamleef nie. God luister nie na hierdie selfgesprekke wat as gebed voorgehou word nie. Meditasie is nie gebed nie. Om die Jesus binne jou wie jy koning van jou lewe op die troon van jou gemaak het te bid, is hoe jy jou in jou eie goddelikheid inkeer om jouself weg van God te keer. Gelowiges roep Jesus wie Christus en Here in die hemel aan die regterhand van God die Vader is in gebed aan. Hulle keer hulle nie in hul eie innighede met die god in hulleself in nie.