2020.05.10 Preek Mistiek liefde roeping God laat ons met Hom in sy liefde leef. God leef nie binne in ons nie

Inhoud Hierdie preek wys dat Jesus Christus is God met ons en Hy maak ons weer waarvoor Hy as Skepper ons voor bestem het. Christus laat ons ons roeping om mens vir God te wees, teenoor God vervul. Die afgod wat binne in mense is en as Jesus benoem word, verteer ons menslikheid vir sy goddelikheid. Vir hierdie afgod Jesus binne in jou moet jy jouself, jou mens wees en jou menslikheid opoffer sodat hy die afgod kan wees wie hy wil wees. Hierdie afgod wat jou jouself laat opoffer is niks anders as mense se drif om in hul goddelikheid jou in jouself te wil verdring nie.