2020.04.26 Preek narsisme afgod naasteliefde Jesus Christus verlos ons van vandag se afgod wat Jesus genoem word

Inhoud Preek Hierdie preek wys dat mense van God ʼn narsistiese god maak: ʼn god wat alles begeer en wil beheer maar wat nie die eienskappe het om God te wees nie. Hierdie afgod gee hulle die Naam Jesus, en maak Jesus só die wip en vanggat om mense in hulle geestelike mag vas te vang. Jesus Christus is God wat doen wat Hy wil. Hy maak ons reg en heilig vir God se liefde sodat Hy as God alles vir alles kan wees, nie om ons spesiaal te maak nie. Wie die Here só vertrou kan weer hom – of haarself wees, en wie hul self is, kan weer hul naaste lief hê soos hul self. Só bevry Jesus Christus ons daarvan om wie ons as mense is en bedoel is om te wees, op te offer vir ʼn afgod wat niks vir homself kan doen nie, maar geestelikes gebruik om goddelike mag oor mense te verkry.