2020.04.05 Deur God se gewaarborgde liefde kan ons deur die wisselvalligheid van die lewe en ons eie gemoed God bly dien

Inhoud Preek Covid 19 coronavirus innerlike vrede, geestelike stryd, verandering. Hierdie preek wys dat in ons vereniging met Christus as mens in die hemel, niks ons van God se liefde kan skei nie: nie ons sondes nie, nie wat in die wêreld met ons gebeur nie en nie ons eie wisselvallige gemoedstoestande nie. In hierdie geborge liefde ontdek ons dat hierdie cornonavirus is net dit: net nog ʼn virus waardeur God ons in sy liefde sal lei en ons Hom sal volg. In ons vertroue in God se onskeibare liefde, laat niks wat met hierdie virus gebeur ons voel dat God teen ons gedraai het nie, daar fout is met sy en ons liefde nie, soek ons nie innerlike vredes wat die stres van hierdie virus in ons gewone lewe misken of begin ons nie met geestelike stryd en oorlogvoering teen gewaande magte wat ons met hierdie virus sou aanval nie. In wat God deur hierdie virus vir en oor ons beskik, pas ons aan, verander ons ons lewensverwagtings en dra ons ons verliese lydsaam in die sekerheid van sy onskeibare liefde vir ons. ds. Petrus Kriel Levubu