2020.02.16 Preek Dankdag vir reën. God se sorg. Die lot. Ons leef in God se sorg, goddeloses bepaal nie ons lot nie

Inhoud Dankdag vir reën. Hierdie preek wys die verskil tussen hoe gelowiges in die vertroue van God se troue liefde leef teenoor goddeloses wat ons wil verkul om te glo en te leef volgens die lot waarmee hulle met hul kragte en magte oor ons wil beskik. Die hele skepping is God se skepping en met elke deel van sy skepping versorg Hy vir ons in sy troue liefde. Daarom kan ons sy skepping nie sien as gode of net godlose natuurkragte volgens moderne wetenskaplikes wat ons lot bepaal nie. Wie in die lot glo wat magtiges oor jou bring, rig hulle lewe in om gedienstig aan die mag van die magtiges te wees. Wie in God se sorg glo, rig hulle lewe in volgens die voorskrifte en bepalings van sy wet. Die nuwe afgod wie jou voor die lot wil laat buig van die nuwe nasie – is die “grenslose Jesus” wat deur predikante opgemaak is om jou jou lot voor die mag van die nuwe nasie te laat aanvaar. ds. Petrus Kriel