20191225 Kerspreek. Christus verlos ons deur ons saak sy saak te maak en ons beurt sy beurt

Inhoud Hierdie preek wys dat mense hulle bevangenheid in verhoudings van oorheersing en
afhanklikheid glo en ervaar as ware liefde. Die ellende van hierdie sondige verhoudings
hou mense voor as die lot wat God vir hulle bepaal het wat hulle vroom-gelowig voor gedienstig en gelate voor sal buig met die houding “by God is jou beurt jou beurt en jou saak jou saak.” Christus verbreek hierdie magsgreep van goddeloosheid deur ons beurt sy beurt te maak en ons saak sy saak te maak. Só verlos die Here ons van magsverhoudings tot liefde vir God en ons naaste.