20191110 Preek tuiste vreemdelinge Christus maak ons lewe saam met Hom in sy skepping volmaak

Inhoud Hierdie preek wys dat God ons vir sy liefde en diens vervolmaak binne sy skepping. Daarom is God self ons vaderland en stad binne die skepping, ons tuiste. Goddeloses glo hulle kan die skepping by God kaap en God en ons vreemdelinge en bywoners in die skepping maak. Dit is hulle waanbeeld oor God en hul eie wêreldryke. Hulle kan God en ons net vreemdelinge en bywoners in hul wêreldryke maak, maar God maak ons sy tuiste binne sy skepping.