20191020 Preek doop droogte reën. Die Here laat ons op aarde tussen twee reënboë leef, nie tussen hemel en hel nie

Inhoud Hierdie preek wys dat God se getrouheid om ons met sy skeppingsmag en kragte te versorg, beteken dat God landbouproduksie op aarde waarborg. God doen dit deur steeds te sorg vir slegte se voedselsekuriteit. Dit is ʼn afgodsbeeld wat God voorhou as ʼn god wat mense vir hul slegtheid aanval en verniel met sy skeppingskragte soos lug- en seestrome, hitte en koue en insekte. Net so sorg God vir voedselsekuriteit deur owerhede in te stel wat slegte mense tot verantwoording moet bring. God gee ons nie oor aan die magtiges wat hul bokant aanspreeklikheid verhef en landbou daardeur bedreig nie. In hierdie sorg van God is Hy die offer vir ons sonde sodat ons in en deur alle verliese in God se bestuur van sy skepping steeds sy volkome en heilige dienaars bly. In hierdie geloof kan ons volhard in ons roeping terwyl ons verliese ly.