20190804 Preek Openbare geloofsbelydenis verloën. Christus sê vir die Vader wie ons is en ons sê openlik wie Christus is

Inhoud Hierdie preek wys hoe ons openlik bely wie Jesus is omdat Hy net die waarheid en werklikheid is oor hoe God God is. Christus is hoe God is wat Hy is volgens Exodus 3: 14. Ons bely nie maar net hoe ons oor Jesus voel, dink of Hom ervaar nie. Ons erken Hom vir wie Hy werklik is. Daarom verwerp ons alle eise en verwagtings dat ons erkenning van Hom só moet wees dat ons Hom nie mag erken soos werklik Hy is nie, maar Hom net moet erken as iets of iemand in ons eie gemoed. Christus laat ons wees wie ons is en Hy sê wie ons is. Ons verloën Hom nie sodat ander magte en mense sal sê wie ons is nie. Christus sê nie vir God die Vader dat Hy vir ons intree, wanneer ons Hom nie erken as die Here wat openlik vir ons intree nie.