20190609 Die Heilige Gees is Christus en die Vader se Gees wie Christus verheerlik nie ons gees wie ons verheerlik nie

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen dit wat die apostel Johannes noem die Gees van God en die gees van die antichris. (1 Joh.4: 1 -3) Die Heilige Gees is die Gees van Christus wat ons insluit en laat deel in alles wat Christus volbring het. Hy laat ons in niks anders deel as die heil in Christus en bewerk niks self wat Christus volbring het nie. Die gees van die antichris maak van alles wat Christus volbring het, net die helfte van die Gees se werk. Die volle geestelikheid wat hulle alternatiewe gees bring, wat Jesus nie volbring het nie, is om mense te laat deel in die krag, mag en lewe van God. Só maak hulle van die Heilige Gees ʼn tweede en voller geestelike geestelikheid as om in Christus ingesluit te word. Die gees van die Pinkster en Charismatiese geestelikheid is dit wat die apostel noem die gees van die antichris. Die Heilige Gees sluit ons in die liefde van die Vader en Seun vir ons in, nie in hul goddelike lewe, krag en mag nie. Dit is die gees van afgodsdiens, van die antichris wat Christus net die helfte van die heil maak.