2019.12.29 Preek. Die Woord van God. Christus is God se Woord wat in ons werksaam is as God se Woord

Inhoud Hierdie preek wys dat ons as gelowiges Christus as die Woord van God ontvang en aanvaar en só ons tot die ware en lewende God bekeer. In afgodsdiens maak geestelikes hul praatjies oor hul gods-idees, godservarings en goddelike aandoenings, goddelike woorde. Christus ontbloot hierdie goddelike waar elkeen oor God kan dink, voel en ervaar soos hy wil, en God is soos hy dink, voel en ervaar, mensewoorde. Wie hierdie mensewoorde as goddelike woorde aanvaar, bekeer hulle weg van die ware en lewende God tot afgode. Dit is hoe geestelikes vandag Christene van die ware en lewende God van binne die kerk tot afgode wil wegkeer in die Naam van Jesus.