2019.12.22 Preek. Krag van Heilige Gees. Christus skakel ons in ‘n nuwe kragnetwerk in wat werk deur die Heilige Gees

Inhoud Hierdie preek wys dat God ʼn nuwe heerskappy instel en uitoefen deur Jesus Christus waar reg en geregtigheid werk soos die reg en geregtigheid van God se wet moet werk. God stel hierdie nuwe magsbedeling in vir sy kerk omdat mense God se instelling van owerhede en persone met die amp beklee om gesag uit te oefen volgens God se wet, die magte maak waarmee hulle wettige onreg instel en ordelike ongeregtigheid die lewenswyse van gemeenskappe maak. Deur ʼn nuwe magsbedeling waarin Christus ons deur sy genade regeer maak Hy dat reg en geregtigheid weer die leefwyse van sy kinders is.