2019.12.08 Preek. Godsdiens as besigheid. Christus skep deur sy lyding en opstanding, handelsvrye aanbidding

Inhoud Hierdie preek wys hoe die moderne Christelikheid se godsbedryf werk: dit maak van God, wie God is en die aanbidding van God handelitems. Geestelikes bedryf vandag God, wie Hy is, wat Hy doen en wat Hy het, as handelsitem in hulle godsbedryf. In hulle heiligdomme kan jy met God ruilhandel bedryf – jy gee wat jy het vir God en Hy gee in ruil daarvoor wat Hy het vir jou. Hierteenoor het Jesus Christus ʼn handelsvrye diens en toewyding aan God kom skep deur sy lyding en opstanding waar daar geen ruiltransaksies met God, oor God en wie Hy is en het nie. Christus bewerk en gee alles wat ons God handelsvry laat aanbid – aanbid omdat ons sy heerlikheid as God sien in die genade en waarheid van wie Christus vir ons is.