2019.12.01 Preek Wrede waarheid en genadevolle leuens. Christus se genadige waarheid maak ons weer heel mense

Inhoud Hierdie preek wys dat Jesus Christus met sy koms en lyding vir ons genadige waarheid geskep het. Hierdie genadige waarheid herstel die verskeurdheid van sonde om waarheid en geregtigheid, waarheid en liefde, en geregtigheid en vrede inhoude te maak wat mekaar uitsluit en teenoor mekaar staan. Die afgodsdiens van hierdie wêreld is gegrond in die verskeurheid van die wrede waarheid van God en die innigheid van hul geestelikheid. Christus is God wat hierdie verlossing bring dat Hy die waarheid genadige waarheid maak – Hy maak sy geregtigheid my geregtigheid sodat ek die waarheid van my sonde kan erken en bely om in die waarheid van sy wil te leef.