2019.11.17 Preek waarde liefde diensbaarheid Christus maak ons dienaars wat waarde toevoeg aan wat Hy aan ons toevertrou

Inhoud Hierdie preek wys dat Jesus Christus ons deel van sy verbondsgenade maak sodat ons die waarde van liefde kan toevoeg aan dit wat God aan ons toevertrou. Dit is die vryheid en vreugde waarmee ons in liefdevolle diensbaarheid saam met Jesus Christus as God met ons met God leef. Hy maak ons reg en onskuldig in sy liefde en diens sodat ons wat Hy aan ons toevertrou se waarde met ons liefde kan vermeerder. Goddeloses skep die skynvroomheid dat hulle vir God terug gee wat God vir hulle gegee het as verskoning om te kan leef met die onderskeid tussen God se goed en eie goed. Christene gee nie vir God goed nie, maar doen vir God goed: hulle vermeerder die waarde van wat God aan hulle toevertrou met diensbare liefde.