2019.09.07 Preek geweld trauma God maak Homself in Christus ons Rots in ons vertwyfeling

Inhoud Hierdie preek wys dat God se sorg en beskerming steeds die sekuriteit van hulle is wat in die angs leef van getraumatiseerde geweld. Dit wys dat God nie die God van ons angsvolheid is, maar die God is wat ons in die werklikheid van sy liefde en sorg vashou, al is dit nie meer vir ons aanvoelbaar in ons trauma nie. God en wie Hy is vir die werklikheid van ons lewe, nie die bedreigings en vereensaming wat ons aanvoel in ons angs nie.