2019.07.21 Preek aktiviste kampvegters getuies. Christus maak van kampvegters van God teen sy kerk dienaars van sy kerk

Inhoud Hierdie preek wys wat die verskil is tussen sogenaamde kampvegters vir God en God se koninkryksake, en getuies en dienaars van God. Dit word gedoen deur te wys hoe God van Paulus, as kampvegter vir God se saak in die Naam van die Joodse Messias, sy getuie en dienaar op die Damaskuspad gemaak het. Getuies bedryf en veg nie vir God sy sake nie. Hulle vertel net van die lyding en opstanding van Jesus Christus. Christus alleen bedryf God se koninkryksaak, die vergifnis van sonde, sonder enige mede-koninkryksbestuurder, – organiseer of vegter. Geestelikes wil vandag gelowiges as getuies van Christus, kampvegters vir God en God se koninkryksake maak, deur hulle van hulle geloof en belydenis oor die lyding en opstanding van Jesus Christus kamstig te bevry asof dit fundamentalisme sou wees.