2019.05.03 Die aanbidding van Jesus as God en verering as afgod in die die NG Kerk in die doop

Hierdie dokument was ‘n voorlegging vir ‘n tweede oop gesprek binne die Noordelike Sinode se Sinodale diensraad oor hoe Jesus binne die NG Kerk as God aanbid en as afgod vereer word op 19.07.2019 se vergadering