2019.04.19 Preek Paasvrydag lam of sondebok Jesus is God die Vader se Lam en Dienaar nie ons sondebok nie

Inhoud Hierdie preek wys dat Jesus is die Vader se Lam en Dienaar, nie mense se sondebok nie. God die Vader maak die Here die Dienaar en Lam van Jesaja 53 wat stilbly terwyl Hy onskuldig vir ons sondes deurboor word. Só maak Christus ons vandag konings wat teen ons eie sondige aard stry en priesters wat ons liefde aan God toewy. Die geestelikes van hierdie wêreld wil ons leer om Jesus se plek, se werk en goed te vat sodat Hy die gevolge van ons sonde vir ons moet wegvat en ons die geluk moet gee wat ons vir ons self opmaak. Só maak hulle net soos die hoëpriester Kajafas Jesus die sondebok van hulle kultusse. Jesus is nie ons en ons is niemand se sondebok nie. Die Here is die Lam en Dienaar wat die Vader vir ons gegee het om ons sonde weg te vat en ons is konings en priesters.