2019.03.03 Ons geloof in Jesus Christus is ons daaglikse bekering in God se liefde in

Inhoud Hierdie preek wys dat ons vertroue in Jesus Christus is hoe ons elke dag ons in God se liefde in bekeer. Die bekering waarmee die Jode en geestelikes van vandag hulle tot God bekeer, is hoe die jongste en oudste broer in die gelykenis van die verlore seun hulle tot God bekeer. Die jongste broer wys dat mense in hul losbandigheid hul met onderdanigheid aan God se mag wil onderwerp, en die oudste broer wys dat geestelikes glo hul leef bekeerd onder die mag van God volgens God se wet. Christus as gekruisigde Here is egter die Eniggebore Seun wat aan God se mag volgens die wet onderwerp was, sodat Hy vir ons ʼn vrye toegang tot God se liefde skep. Deur Christus omvou God ons in sy liefde en nooit met sy mag volens sy wet nie. Daarom is die bekerings waarmee ons ons in God se liefde inkeer, altyd ons vertroue in Jesus Christus. Ons geloof is hoe ons ons tot God se liefde bekeer.