2019.02.17 Jesus Christus is ons ja en amen op God se beloftes, ons is nie die ja of amen op God se beloftes nie

Inhoud Hierdie preek wys dat Jesus Christus is die “ja” en “amen” op al God se verbondsondernemings teenoor ons. Hy laat ons deel in die volle geborgenheid en sekerheid dat al God se beloftes in ons lewe waar en werklik is. Ons het nie ʼn eie “ja” of ʼn eie “nee” wat ons moet antwoord om God se beloftes waar en werklik in ons lewe te maak nie. Ons kan net vertrou dat ons ingesluit is in Christus se “ja” en “amen”, dit is sy kruisiging, sterwe en opstanding. Die Jesus en gees wat geestelikes preek sedert die onrus in die gemeente Korinte in Paulus se tyd, is ʼn ander valse Christus en gees. Dit is ʼn Christus wie se “ja” en “amen” God se beloftes nie waar en werklik in ons lewe maak nie, voor ons nie ook self eers met een of ander geestelike aksie vir God “ ja” en “amen” sê nie. Hierdie Jesus wat op hierdie wyse “ja” en “nee” tegelykertyd sê, is die Duiwel se valse Christus en gees wat deur sy geestelikes verkondig word. Daar kan nie in die Here se kerk ʼn Christus wees wat vir ons “ja “en “amen”, en terselfdertyd “ja” en nee” op God se beloftes sê nie.