2019.02.10 Geloofsgehoorsaamheid 21 Ons vra die Vader dat sy gekruisigde Seun ons Here en Christus sal wees

Inhoud Hierdie preek gee ʼn verduideliking van die betekenis van die gebed in die “Ons Vader” dat die Here ons van die Bose moet verlos. Die Satan wou Christus se mag breek deur Hom ʼn valse Christus te laat wees met of absolute politieke mag, of wondermag om verhewe bokant die gewone skeppingslewe te leef of om met goddelike mag die goddeloses van hierdie wêreld aan die moraliteit van geestelikes te onderwerp. Só sou Hy Christus se mag breek om vir ons sondes te sterf en God met ons te wees in sy liefde en genade. Christus het hierdie valse Christusbeelde verwerp en deurbreek deur die Christus te word wat vir ons aan die kruis bly hang en gesterf het. Só het hy die Duiwel se mag om ons as skuldige en slegte mense van God te vervreem, en is Hy altyd God met ons in sy liefde. Ons bid dat die gekruisigde Jesus ons van hierdie valse Christusbeelde van Satan sal verlos deur vir ons Here en Christus met ons te wees.