2019.01.20 Die teken van die doop verseël dat ons in Christus se menswees ingedoop is

Inhoud Hierdie preek wys is die verskil tussen ons vereniging met Christus as mens in die hemel en hoe mense in God se goddelike krag, lewe en mag ingeprop wil wees. Christus sluit ons in in sy lyding, kruisiging, dood en opstanding in sodat ons kan deel wees van sy heiligheid, regverdigheid en onberispelikheid as mens voor God. Die doop met water is ʼn teken dat ons ingesluit is in Christus. Ons doop met water is dieselfde doop as Christus se doop met water want sy doop wys Hy vir ons die sondaar in ons plek en is in sy plek heilige en regverdige mense. In die afgodsdiens van die moderne Christelikheid maak hulle die doop ʼn seremonie dat jy ook die magsdade van Jesus uitgevoer het, om jouself te verneder, jou eie-ek te kruisig en dood te maak sodat jy daardeur deel kry van die goddelike krag, lewe en mag van God. Hulle waterseremonie word net een van vele wat mense se goddelike lewe uitbeeld. Met Christus se waterdoop in die Naam van die Vader en die Seun en die Gees verseël Christus ons vereniging met Hom in sy menswees vandag, een keer en vir altyd.